Finaal
Hääleta
Kodukujundaja korter on valmis! Vaata, milliseks kujunes Eesti esimene hääletuste teel valminud kodu!

SISUTURUNDUS

Millised on koduga seotud finantseerimisvõimalused?

Shutterstock

Kui ees on uue kodu soetamine, renoveerimine või sisustamine ja isiklikest rahalistest vahenditest napib, siis jääb üle veel üks võimalus – raha laenamine. Kuna selleks on erinevaid võimalusi, siis vaatame, millised on ühe või teise valiku eelised ja puudused.

Sugulased-sõbrad

Kui kõige lähedasemad sugulased välja jätta, siis ülejäänud seltskonda tasub selle teema osas vältida. On vana tõde, et kõige kindlam viis sõbrast lahti saada, on talle raha laenata. Aga olgu sõber või sugulane, siis halb mõte on see igal juhul. Ennekõike sellepärast, et lähedasel inimesel on raske sulle „ei“ öelda või laenutingimusi ette kirjutada. Neil endal võib seda raha vaja olla, aga lähedase inimesena võib sõbral või sugulasel tekkida ikkagi soov sind aidata. Võid panna ta raskesse olukorda, ilma et ise sellest teadlik oleksid. Võib ka nii olla, et sõbral on parasjagu kasutuseta vaba raha olemas, aga juba homme võib tal endal seda vaja minna. See paneks aga juba sinu äärmiselt ebamugavasse olukorda, sest peaksid siis kiirelt laenu ennetähtaegselt tagasi maksma. Kui juhtub , et muud võimalust ei ole ja oled sunnitud sugulastelt või sõpradelt raha laenama, siis tee kindlasti nii:

  • lepi kokku kindel tähtaeg;
  • lepi kokku tagasimaksete sagedus ning konkreetne aeg;
  • lepi kokku, kas tagasi makstav summa on laenatavast summast suurem;
  • fikseeri kokkulepe kirjalikult;
  • ole tagasimaksetega hästi korrektne.

Kodulaen

Kodulaenu antakse pankade poolt ennekõike uue kodu ostmiseks või ehitamiseks. Kui asi puudutab renoveerimist või väiksemate remonttööde tegemist, siis võivad osad krediidiandjad eluasemelaenu mitte pakkuda või küsivad kõrgemaid intressimäärasid. Kodulaenu puhul on tegemist kõige madalamate intressikuludega laenutootega ja samas kõige pikemaks perioodiks pakutava võimalusega. Siiski tuleb arvestada, et lisaks intressidele küsivad pangad ka lepingutasu. Kulusid kasvatavad laenuvõtjale ka tagatise kohta nõutav hindamisakt ning hüpoteegi seadmiseks vajalik riigilõiv ja notaritasu. Sageli ei arvesta laenuvõtjad ka asjaoluga, et viimaseid kulusid tuleb tasuda ka hüpoteegi kustutamisel, kui soovid tagatiseks olnud maja või korteri hüpoteegi alt vabastada. Kui peaks tekkima aga võimalus laen ennetähtaegselt tagasi maksta, siis küsivad pangad lisaks ka ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu.

Arvestada tuleb ka asjaoluga, et pika perioodiga laenusid võttes ei saa olla lõpuni kindel ka intressikuludes, kuna pangad kasutavad nn ujuvaid intresse. Ja kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et kodulaenu puhul eeldatakse omafinantseeringu olemasolu. Nii et enne kodulaenu võtmist tuleb tekkivad kohustused ja laenuga seotud reeglid põhjalikult üle hinnata.

Hüpoteegiga tagatud laen

Teine laenutüüp, mis sarnaneb kodulaenule on hüpoteegiga tagatud laen. Seda laenu pakutakse erinevate tootenimede alt: eralaen, laen kinnisvara tagatisel, hüpoteeklaen jt. Seda tüüpi laenu eristab kodulaenust üldjuhul see, et tema kasutusotstarve on vabam, ent seevastu on laen ka pisut kallim. Tihti antakse hüpoteegiga tagatud laenu ka teise kodu, maa või suvekodu ostuks ning tänu tagatise olemasolule ei pruugita nõuda ka otsest rahalist omafinantseeringu olemasolu. Muus osas kehtivad samad kulud ja tingimused, mis kodulaenulgi. Hüpoteegiga tagatud laenusid pakuvad lisaks pankadele ka teised krediidiandjad.

Väikelaen ja järelmaks

Väikelaen on üldjuhul vaba kasutusotstarbega finantseerimislahendus ning selle saamiseks ei pea seadma täiendavat tagatist. Laenusummad jäävad väiksemaks kui eelnevalt mainitud laenutüüpidel ja laenuperioodid ei ületa üldjuhul viit aastat. Väikelaen on intressikulude mõttes kallim lahendus võrreldes eelmainitutega, ent samas puuduvad tagatise seadmisega seotud kulud. Laenu saab kasutada tänu vabale sihtotstarbele ka paralleelselt kodulaenuga. Näiteks, kui kodu soetamine on tehtud, siis uue koduga kaasnev sisustamine rahastatakse sageli väikelaenu kasutades. Lihtsamad remonttööd on samuti hea võimalus finantseerida väikelaenuga.

Järelmaks on alternatiiv väikelaenule. Finantseerimise tingimused on sarnased, ent kohati võib järelmaks olla ka väikelaenust kallim, sest finantseeritavad summad on väiksemad. Oluline on lisaks intressile jälgida ka seda, kas lisandub lepingutasu või mõni muu tasu ja kas intressi arvutatakse algsummalt või jäägilt. Järelmaks on mõeldud konkreetse kauba või teenuse eest tasumiseks ning seetõttu on tema kasutamise võimalused piiratumad. Järelmaksuga saab tasuda enamikus e-poodides ja seda saab kasutada kogu ostukorvi eest tasumisel. Eesti turul pakuvad väikelaenu ja järelmaksu lisaks pankadele ka kümned krediidiandjad. Kuna pakkujaid on tõesti palju, siis on vajalik kindlasti eelnevalt pakkumisi omavahel võrrelda.

Krediitkaart ja arvelduslaen

Alternatiivse lahendusena saab vaadata ka krediitkaarti. Seda eriti juhul, kui krediitkaart on vaba tagasimaksega või on kokku lepitud kasutatud krediidi tagasimakse pikema perioodi jooksul. Üldjuhul on krediitkaartide intressimäärad võrreldavad väikelaenu intressidega, ent samas on krediitkaartidelt sularaha väljavõtmine kallis tegevus. Samuti on Eestis veel üsna vähe levinud krediitkaardiga maksmise võimalus e-poodides.

Arvelduslaen või limiidilaen on võimalus oma pangakontoga minna miinusesse kokkulepitud summa ulatuses. Ka arvelduslaenu intressid jäävad krediitkaartide ning väikelaenuga samasse suurusjärku. Arvelduslaenu tagasimaksmine toimub vaba graafiku järgi ja eeldab seetõttu korralikku arvepidamist ning distsipliini sellest kinnipidamiseks. Nii krediitkaart kui ka arvelduslaen on mõlemad lahendused, mida tavapäraselt väljastatakse väiksemas summas kui väikelaenu.

Kokkuvõtlikult võib järeldada, et erinevaid lahendusi on Eesti turul mitmeid. Kui kodu ostmiseks ja ehitamiseks sobib kõige paremini kodulaen, siis sisustamiseks, renoveerimiseks või muudeks väiksemateks remonttöödeks on valikuid rohkem. Õige valiku tegemise juures tuleb jälgida laenuga kaasnevaid kulusid ja lõpetamisega seotud tingimusi. Määrav on ka see, kas sul on soov saada laen rahana arvele või sobib ka konkreetse ostu finantseerimine järelmaksu vormis.SISUTURUNDUS