Finaal
Hääleta
Kodukujundaja korter on valmis! Vaata, milliseks kujunes Eesti esimene hääletuste teel valminud kodu!

SISUTURUNDUS

HEA TEADA: Laminaatparketi paigaldamise kiirkursus

Enne, kui tööle saad asuda, on vaja ehitusmaterjale ja töövahendeid

Laminaatparkett on kulumiskindel ja seetõttu ka pika eluaega. Erinevate viimistluste, mõõtude ja kvaliteediga parketilaudasid leiab igast Bauhofi ehituskauplusest ning vilunud töömees saab põranda eduka paigaldamisega kindlasti ka iseseisvalt hakkama.

Kiirkursuse käigus tuletame meelde ja õpetame kodusele remondimehele parketi paigaldamise põhitõdesid ja -nippe. Enne, kui tööle saad asuda, on vaja ehitusmaterjale ja töövahendeid. Vaata, mida läheb töötegemiseks tarvis!

Materjalid

 • Polüetüleenist aluskile või ehituskile
 • Kleeplint
 • Astumise helisummutus
 • Vahekiilud
 • Ääreliistud
 • Küttekehade pistikupesad
 • Toolijaagade vilttallad
 • Üleminekuliistud
 • Uksestopperid
 • Kinnitusmaterjal
 • Liim
 • Parketi puhastus- ja hooldusvahend

Töövahendid

1. Sobivad aluspinnad
Laminaatplaate saab paigaldada peaaegu igasugusele aluspinnale. Alljärgnevas tabelis on ära toodud sobivad aluspinnad ja neile vastavad paigaldustingimused. Kuna kuivamise ajad sõltuvad kohalikest kliimatingimustest, siis on need ainult näitlikena toodud. Igaks juhuks tuleks neile lisada veel 2 nädalat. Laminaatplaatide aluspinnaks ei sobi vaipkatted, viltpinnad, mis on ebahügieenilised, liiga pehmed, ja millel puudub niiskustõke. Suure järelniiskuse tõttu ei sobi ka magnesiitpinnad.

1) Kui ei ole kahjustusi.
2) Aluspinna puitkonstruktsioon peab olema piisavalt hea õhutusega. Põhimõtteliselt ei tohi puidust aluspinda õhutihedalt sulgeda, muidu tekib sinna ideaalne elukeskkond mikroorganismidele, kes aluspinna puitstruktuuri ajapikku hävitavad. Samuti peab olema tagatud piisav õhuvahetus. Seina ääres tuleb kasutada tagaõhutusega liiste ning põranda aluskonstruktsiooni ja pealispõranda vahele peab jätma või looma õhuavad. Samuti peab olema tagatud põranda aluspinna puitkonstruktsiooni kuivus, nii et puitkonstruktsiooni niiskuse tasakaal kogu aastaringselt häirimatuks jääks. Siis saab ära jätta ka polüetüleenkilest niiskustõkke. Laminaatplaatide paigutus peab olema alati risti aluspinnaks olevate puitlaudadega.

2. Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema sile, tugev ja kindlasti piisava kandevõimega. Pidage silmas ka valmistaja poolseid märkusi. Kui aluspind vajab niiskustõket, siis tuleb selleks kasutada vähemalt 0,2 mm paksust tugevat polüetüleenist kilet. Selle servad peavad igalt poolt 20 cm üle jääma, et need hiljem laminaatplaatide vahele kinni kleepida. Astumise helisummutuseks kasutatakse vahtkilet, lainepappi, korki ja selleks mõeldud puitkiudplaate ning vilti.

3. Laminaatplaatide paigaldamine
Asetage esimene laminaatplaat seina äärde, soonega seina poole. Kõige parem on alustada vasakpoolsest toanurgast. Vahekiilude abiga tagatakse laminaatplaadi ja seina vahel 10-15 mm vahe. Üle 7 m pikkuste ruumide puhul on maksimaalseks lubatavaks hälbeks 1,4 mm/m. Paigutage ka ülejäänud laminaatplaadid liimi kasutamata oma kohtadele. Rea viimane plaat tuleb pöörata 180° ümber, et vajaliku pikkuse saaks täpselt ära märkida. Laminaatplaate saetakse alati pealmiselt küljelt. Erandiks on siin ainult elektrilised saed – nende puhul saetakse plaadi alumiselt küljelt, et vältida servapindude teket.

Pange tähele! Kui viimane plaadirida vastasseina ääres jääb kitsam kui 5 cm, siis lõigake ka esimene plaadirida kitsamaks, et viimane plaadirida veidi laiem jääks.

Seejärel on võimalik esimese rea plaatidega ühendada teise rea plaadid. Ridade stabiilse ühendumise tagamiseks peavad kõrvuti ridade ristsuunalised plaadivahed vähemalt 40 cm võrra nihkes olema. Täpse paigutamise huvides kasutage nööri. Ebakorrapärase seina puhul märkige see ebakorrapära viimasele laminaatplaadile. Nii saab viimased plaadid täpselt lõigata ja seinaga sobitada.

Kui esimesed kolm rida on paika pandud, siis võib hakata liimima. Plastikkattega laminaatplaatide puhul kantakse liimi ainult mõlemale sooneservale ja nii plaadi piki- kui ka otsaservadel. Puitkattega laminaatplaatide puhul kantakse liimi soone sisse nii plaadi pikiservadel kui otsaservadel.

Kui liim pandud, siis tuleb laminaatplaadid koputada haamri ja puitklotsiga ettevaatlikult üksteisega kokku. Paneelide kokku lükkamisel peab kogu ühenduskoha ulatuses liimi välja tulema. Laske sellel liimil lühikest aega kuivada ning siis eemaldage plastikust spaatli ja niiske riide abil liigne liim.

Seejärel tuleb kolm esimest plaadirida tõmmata pingutusrihma abil kokku. Nii peavad nad vähemalt 45 minutit seisma, enne kui plaatide paigaldamisega edasi saab minna.

Seejärel paigaldage ülejäänud laminaatplaatide read. Paigutage alati kõigepealt üks rida lahtiselt, lõigake rea otsaplaat sobivale pikkusele ja alles siis hakake liimima. Iga rea viimane plaat tuleb tõmberauaga tihedalt oma kohale suruda.

Küttetorude juures tuleb laminaatplaadi sisse vastav auk lõigata nii, et toruni jääks 10-15 mm vahe ja siis ka torusuurusele vastav ümmargune auk puurida, mis on toru laiusest 8 mm suurem. Ära lõigatud plaadiosast tuleb toru taga laminaatplaati jätkata. Kui plaat ja jätk on paigas, siis tuleb need kiiluga paika fikseerida. Puidust ukseraamid tuleb altpoolt lühemaks saagida nii, et laminaatplaadi saaks nende alla paigutada. Saagimisel kasutage sae toena laminaatplaadi tükki, tagaküljega ülespoole. Terasest ukseraame lühemaks ei lõigata. Seinavahed täidetakse elastse silikooniga.

Viimase plaadirea jaoks plaadilaiuse määramiseks asetage lõigatav laminaatplaat seina juurde eelviimasesse ritta ning asetage teine lõikamata laminaatplaat ühe servaga lõigatava laminaatplaadi peale ja teise servaga vastu seina. Nüüd saate lõikekoha ära märkida. Pärast lõikamist suruge viimase rea laminaatplaadid tõmberaua abil oma kohale. Värskelt paigaldatud laminaatplaatidest põrandakattel peab laskma vähemalt 24 tundi seista, et liim jõuaks ära kuivada. Alles seejärel saab tuba uuesti kasutama hakata.

Nõuanne neile, kellel on kiire

Automaatse ühendusega plaatidega parketi paigaldamisel ei ole liimi vaja.

Liimita paigaldamine:
1. Seadke parketiplaadid lähestikku üksteise kõrvale, nii et ühe plaadi riiv on teise plaadi piluga kohakuti. Veenduge, et mõlemad plaadid on kogu ulatuses samal kõrgusel.
2. Ühe plaadi riiv surub teise plaadi pilu veidi lahti.
3. Kui ühe plaadi riiv on lõpuni teise plaadi pilusse surutud, siis lukustub see sinna klõpsatusega ja plaadid ongi omavahel jäävalt ühendatud. Täpne freesimine meie tehases tagab plaatide ideaalse omavahelise sobivuse.

Suurte ruumide puhul jätke kindlasti liikumisvuugid:

 • iga 8 m järel laminaatplaatidega risti mõõtes,
 • iga 10 m järel piki laminaatplaate mõõtes,
 • põrandapiiride juures,
 • iga ukse juures,
 • ruumi kitsenemise kohtades,
 • aluspinna liikumisvuukide juures.

Rohkem huvitavaid nõuandeid ja remonditeemalisi nippe vaata Meistriklubi blogist!SISUTURUNDUS